Web Design Package
   


........ KANDA GURU KAVASAM

Like Kanthar Sashti Kavasam, Sri Saanthaanantha Swaamigal's "Skanda Guru Kavasam," is another famous Tamil hymn in praise of Lord Murugan - in the form of our Guru.

Guru is a spiritual teacher who helps remove the darkness of ignorance in one's life and leads him towards the the light of wisdom, which frees one from the suffereings of earthly life.

In Saiva Siddhanta, the importance of the Guru is paramount, for one cannot seek God-realization without the grace and guidance of a Guru - just as one cannot reach a destination in a foreign country without the help of a tour guide. The destination in this case is God, the foreign country is our earthly life filled with its karmic bonds, and the tour guide is the Guru - who knows all the pitfalls, deadends, detours, etc. encountered by the devotee as he strives to reach his goal (God).

In Hinduism, it is commonly accepted and understood that the worship of Guru is worship of God - for the Guru is One with God. The Guru is the external manifestation of the real Guru (God) - who resides within all souls.

The great Chinese poet Confuscious once said, "When the student is ready, the teacher appears." Similary, only when the devotee is ready, will the Guru appear. It is really God who senses the spiritual maturation of the devotee's soul and sends forth a Guru (saint) to help the truth-seeker attain self-realization - and thus, freeing himself from worldly existence (moksham). The fundamental foundation for this to occur is bakthi (devotion) to God.

Skanda Guru Kavasam is a hymn filled with bakthi to invoke the true Guru within us (God) - in the form of Lord Murugan - and beseech Bhagavan's grace to help us attain our true nature. For those without a Guru, Sri Skanda becomes our Guru. For those with a Guru, Sri Skanda helps us realize the Oneness of Guru and God.

May Bhagavan Sri Skanda's blessings always be upon you all.

SKANDA GURU KAVASAM- VINAAYAKAR VAALTHTHU

SEYYUL

kaliyukath theyvamE kanthanukku mUththOnE
mushika vaakananE mUlap poruLOnE
Skanthakuru kavasaththai kalithOsham neengitavE
thiruvatiyin thiruvaruLaal seppukiREn kaaththaruLvaay
siththi vinaayaka jayamaruL pOtrrugiREn 5

siRpara kaNapathE naRkathiyum thantharuLvaay
kaNapathi thaaLiNaiyaik karuththinil vaiththittEn
acham theerththu ennai raxiththituveerE.
Skanthaa saraNam Skanthaa saraNam
saravaNapava kukaa saraNam saraNam 10

kurukukaa saraNam kuruparaa saraNam
saraNam atainthittEn kanthaa saraNam
thanaith thaanaRinthu naan thanmayamaakitavE
Skanthakiri kurunaathaa thanthituveer njaanamumE
thaththakiri kurunaathaa vanthituveer vanthituveer 15

avathUtha sathkuruvaay aandavanE vanthituveer
anpuruvaay vanthennai aatkonda kuruparanE
aRam poruL inpam veetumE thantharuLvaay
thanthituvaay varamathanai Skanthakurunaathaa
shaNmukaa saraNam saraNam Skantha kurO 20

kaaththituvaay kaaththituvaay Skanthakuru naathaa
pOtrrituvEn pOtrrituvEn puvanakuru naathaa
pOtrri pOtrri Skanthaa pOtrri
pOtrri pOtrri murugaa pOtrri
aRumukaa pOtrri arutpatham aruLvaay 25

thakappan SvaamiyE en ithayaththuL thangituvaay
Svaami malaithanil sonnathanais sollituvaay
sivakuru naathaa seppituvaay praNavamathai
akakkaN thiRakka aruLvaay upathEsam
thikkelaam venRu thiruchenthil amarnthOnE 30

aaRumuka Svaami unnai arutjOthiyaayk kaaNa
akaththuLLE kumaraa nee anpu mayamaay varuvaay
amarath thanmaiyinai anukkirakiththituvaayE
vElutaik kumaraa nee viththaiyum thantharuLvaay
vEl kondu vanthituvaay kaalanai virattitavE 35

thEvaraik kaaththa thiruchenthil aandavanE
thirumurugan pUndiyilE thivya jOthiyaana kanthaa
paranj jOthiyum kaatti paripUrNamaakkituvaay
thirumalai murugaa nee thitanjaanam aruL purivaay
selvamuththuk kumaraa mummalam akatrrituvaay 40

atimuti yaRiyavoNaa aNNaa malaiyOnE
aruNaasalak kumaraa aruNakirikku aruLiyavaa
thirupparangirik kukanE theerththituvaay vinai muluthum
thiruththaNi vElmurugaa theeranaay aakkituvaay
ettukkutik kumaraa Evalpilli sUniyaththai 45

pakaivar sUthuvaathukaLai vElkondu virattituvaay
ellaap payankaLum enakkuk kitaiththitavE
engum niRaintha kanthaa eNkaN murugaa nee
ennuL aRivaay nee uLLoLiyaay vantharuLvaay
thiruppErrur maamurugaa thiruvatiyE saraNamayyaa 50

aRivoLiyaay vanthu nee akakkaNNaith thiRanthituvaay
thiruchenthUr shaNmukanE jakathkuruviR karuLiyavaa
jakathkurO sivakumaraa siththamalam akatrrituvaay
sengOttu vElavanE sivaanupUthi thaarum
sikkal singaaraa jeevanais sivanaakkituvaay 55

kunRakkutik kumaraa kurukukanaay vanthitappaa
kumarakirip perumaanE manaththaiyum maayththituveer
pachaimalai murugaa ichaiyaik kaLainthitappaa
pavalamalai aandavanE paavangaLaip pOkkitappaa
viraalimalai shaNmukanE viraivil nee vanthitappaa 60

vayalUr kumaarakurO njaanavaramenak karuLveerE
veNNaimalai murugaa meyveettaith thanthituveer
kathirkkaama vElavanE manamaayai akatrrituvaay
kaantha malaik kumaraa karuththuL vanthituveer
mayilaththu murugaa nee manaththakaththuL vanthituveer 65

kanjsamalai siththakurO kaNNoLiyaay vanthituveer
kumaramalai kurunaathaa kavalaiyelaam pOkkituveer
vaLLimalai vElmurugaa vElkondu vanthituveer
vatapalani aandavanE valvinaikaL pOkkituveer
Elumalai aandavanE eththikkum kaaththituveer 70

Elmai akatrrik kanthaa emapayam pOkkituveer
asaiyaatha nenjsaththil aRivaaka nee aruLvaay
aRupataik kumaraa mayilERi vanthituvaay
paNivathE paNiyenRu paNiththanai nee enakku
paNinthEn kanthaa unpaatham paNinthuvappEn 75

arutperunj jOthiyE anpenak karuLvaayE
patarntha anpinai nee parappirammam enRanaiyE
ulakengum uLLathu oruporuL anpEthaan
uLLuyiraaki iruppathum anpenpaay
anpE kumaran anpE Skanthan 80

anpE Om ennum aruLmanthiram enRaay
anpai uLLaththilE asaiyaathu amarththitumOr
sakthiyaith thanthu thatuththaat konditavum
varuvaay anpanaay vantharuL SkanthakurO
yaavarkkum iniyan nee yaavarkkum eLiyan nee 85

yaavarkkum valiyan nee yaavarkkum aanOy nee
unakkoru kOyilai en akaththuLLE punaivEnE
sivasakthik kumaraa saraNam saraNam aiyaa
apaayam thavirththuth thatuththaat kondaruLvaay
nilalveyil neerneruppu maNkaatrru vaanathilum 90

pakaimaiyai akatrri apayamaLiththituveer
uNarvilE onRi ennai nirmalamaakkituvaay
yaanena thatrra meynj njaanam tharuLvaay nee
mukthikku viththaana murugaa kanthaa
sathurmaRai pOtrrum shaNmuka naathaa 95

aakamam Eththum ampikai puthalvaa
Elaiyaik kaakka nee vElEnthi vanthituvaay
thaayaayth thanthaiyaay murugaa thakkaNam nee varuvaay
sakthiyum sivanumaays satuthiyil nee varuvaay
paramporuLaana paalanE SkanthakurO 100

aathimUlamE aruvaay uruvaay nee
atiyanaik kaaththita aRivaay vantharuLvaay
uLLoLiyaay murugaa utanE nee vaa vaa vaa
thEvaathi thEvaa sivakurO vaa vaa vaa
vElaayuthaththutan kumaraa viraivil nee vanthitappaa 105

kaaNpana yaavumaayk kaNkanda theyvamaay
vEthas sutaraay meykanda theyvamE
miththaiyaam ivvulakai miththaiyenRu aRinthitachey
apayam apayam kanthaa apayam enRu alaRukinREn
amaithiyai vEndi aRumukavaa vaavenREn 110

unthuNai vEndinEn umaiyavaL kumaraa kEL
acham akatrrituvaay amaithiyaith thanthituvaay
vEndiyathu unaruLE aruLvathu un katanEyaam
un aruLaalE unthaaL vaNangittEn
attamaa siththikaLai atiyanukku aruLitappaa 115

ajapai valiyilE asaiyaamal iruththivitu
siththarkaL pOtrritum njaanasiththiyum thanthuvitu
sivaananthath thEnil thiLaiththitavE seythuvitu
aruL oLik kaatsiyai akaththuLE kaattivitu
aRivai aRinthitum avvaruLaiyum nee thanthuvitu 120

anukkirakiththituvaay aathikurunaathaa kEL
Skanthakuru naathaa Skanthakuru naathaa
thaththuvam maRanthu thannaiyum naan maRanthu
nallathum kettathum naan enpathum maRanthu
paava puNNiyaththOtu paralOkam maRanthitachey 125

aruL veLivittu ivanai akalaathu iruththituvaay
atimaiyaik kaaththituvaay aaRumukak kanthakurO
siththiyilE pEriya njaanasiththi nee aruLa
seekkiramE varuvaay sivaanantham tharuvaay
sivaanantham thantharuLi sivasiththar aakkituvaay 130

sivanaip pOl ennais seythituvathu un katanE
sivasath kurunaathaa sivasath kurunaathaa
Skantha kurunaathaa kathaRukiREn kEttituvaay
thaaLinaip pitiththEn thanthitu varam enakku
thiruvarut sakthiyaith thanthaat kondituvaay 135

sathrup pakaivarkaLai shaNmukaa oliththittu
kilakkuth thisaiyilirunthu krupaakaraa kaappaatrrum
thenkilakkuth thisaiyilirunthu theenapanthO kaappaatrrum
thenthisaiyilum ennaith thiruvaruLaal kaappaatrrum
thenmERkilum ennaith thiRanvElaal kaappaatrrum 140

mERkuth thikkil ennai maalmarugaa raxippaay
vatamERkilum ennai mayilOnE raxippaay
vatakkil ennaik kaappaatrra vanthituveer sathkuruvaay
vatakilakkil enakkaaka mayilmeethu varuveerE
paththuth thikkuth thORum enai paRanthuvanthu raxippaay 145

en sikaiyaiyum sirasinaiyum sivakurO raxippaay
netrriyum puruvamum ninatharuL kaakkattum
puruvangaLukkitaiyE purushOththaman kaakkattum
kaNkaL irandaiyum kanthavEl kaakkattum
naasikaL irandaiyum nallavEl kaakkattum 150

sevikaL irandaiyum sEvaRkoti kaakkattum
kannangaL irandaiyum kaangEyan kaakkattum
uthattinaiyum thaan umaasuthan kaakkattum
naakkai nan murugan nayamutan kaakkattum
paRkaLaik kanthan palamkondu kaakkattum 155

kaluththaik kanthan kaikaLaal kaakkattum
thOLkaL irandaiyum thUya vEl kaakkattum
kaikaL viralkaLaik kaarththikEyan kaakkattum
maarpaiyum vayitrraiyum vaLLimaNaaLan kaakkattum
manaththai murugankai maaththatithaan kaakkattum 160

hruthayaththil kanthan inithu nilaiththirukkattum
utharaththai yellaam umaimainthan kaakkattum
naapikuhyam lingam navayutaik kuthaththOtu
ituppai mulangaalai iNaiyaana kaalkaLaiyum
puRangaal viralkaLaiyum porunthum ukir anaiththaiyumE 165

urOmath thuvaaram ellaam umaipaalaa raxippaay
thOl raththam majjaiyaiyum maamsamenpu mEthasaiyum
aRumukavaa kaaththituveer amarar thalaivaa kaaththituveer
en akangaaramum akatrri aRivoLiyaay irunthum
murugaa enaik kaakka vEl kondu vanthituveer 170

paapaththaip posukkip paarellaam siRappuRavE
Om SeLam saravaNapava sreem hreem kleem enRum
kleLam SeLam namaha enRu sErththitataa naaLthORum
Omirunthu namahavarai onRaakas sErththitataa
onRaakak kUttiyumE uLLaththilE iruththi 175

orumanath thOtu nee uruvaiyum Eththitataa
muruganin mUlamithu mulumanaththOtu Eththittaal
mummalam akanRuvitum mukthiyunthan kaiyilundaam
mukthiyai vEndiyumE eththikkum sella vEndaam
murugan iruppitamE mukthith thalam aakumappaa 180

hruthayaththil muruganai iruththivitu ikkaNamE
ikkaNamE mUlamanthram Eththivitu Eththivitu
mulamathai EththuvOrkku kaalapayam illaiyataa
kaalanai nee jayikka kanthanaip patrritataa
sonnapatis seythaal supramaNya kurunaathan 185

thaNNoLip perunjsutaraay unnuLLE thaaniruppaan
jakamaayai jayiththitavE seppinEn mUlamumE
mulaththai nee japiththE mukthanumaakitataa
axara laxamithai anputan japiththuvitil
eNNiya thelaamkittum emapaya makanROtum 190

muvulakum pUjikkum muruganaruL munniRkum
pUvulakil iNaiyatrra pUjyanumaavaay nee
kOtiththaram japiththuk kOtikaaNa vEndumappaa
kOtikaaNas sonnathai nee naatituvaay manamE
janmam kataiththERa japiththituvaay kOtiyumE 195

vEthaantha rakasiyamum veLiyaakum unnuLLE
vEtha sUtsumaththai viraivaakap patrritalaam
supramaNyakuru jOthiyaayuL thOnRituvaan
arut perum jOthiyaana aaRumuka SvaamiyumE
anthar mukamirunthu aatkoLvaan saththiyamaay 200

siththiyaiyum mukthiyaiyum Skanthakuru thanthituvaan
ninnaiyE naan vEndi niththamum EththukiREn
meyyaRivaakak kanthaa vanthituvaay ivanuLE nee
vanthituvaay maruvituvaay pakuththaRivaakavE nee
pakuththaRi vOtivanaip paarththitas seythitappaa 205

pakuththaRivaana kanthan parangunRil irukkinRaan
palaniyil neeyum palamjOthi aanaay nee
pirammanukku aruLiyavaa praNavap poruLOnE
piRavaa varamaruLi pramma mayamaakkituvaay
thiruchenthUril nee sakthivEl thaangi vittaay 210

palamuthir sOlaiyil nee paranjjOthi mayamaanaay
Svaami malaiyilE sivaSvaamik karuLiya nee
kunRukaL thORum kuruvaay amarnthittOy
kanthakiriyai nee sonthamaakkik kondanaiyE
Skantha kurunaathaa SkanthaaSrama jOthiyE 215

piRappaiyum iRappaiyum peyarththuk kaaththituvaay
piRavaamai enkinRa peruvaram nee thanthituvaay
thaththuvak kuppaiyai maRanthitas seythituvaay
entha ninaippaiyum eriththu nee kaaththituvaay
Skanthaa saraNam Skanthaa saraNam 220

saraNam atainthittEn satuthiyil vaarumE
saravaNa pavanE saravaNa pavanE
unnaruLaalE naan uyirOtirukkinREn
uyirukkuyiraana kanthaa unnilennaik karaiththitappaa
ennil unnaik kaaNa enakku varamaruLvaay 225

seekkiram vanthu sivasakthiyum thantharuLvaay
itakalai pingalai Ethum aRinthilEn naan
inthiriyam atakki irunthum aRikilEn naan
manathai atakka vali onaRum aRinthilEn naan
Skanthaa un thiruvatiyaip patrrinEn sikkenavE 230

sikkenap patrrinEn seppituveer upathEsam
kaamak kasatukaL yaavaiyum kaLainthituvaay
siththa suththiyum japamum thanthituvaay
ninaippu ellaam ninnaiyE ninainthitas seythituvaay
thirumurugaa unnaith thitamuRa ninaiththitavE 235

thiruvaruL thanthituvaay thiruvaruLthaan pongitavE
thiruvaruL onRilE nilaipeRas seythituvaay
nilaipeRas seythituvaay nithyaananthamathil
nithyaananthamE ninnuru vaakaiyinaal
athvai aananthaththil imaippoluthu aalththituvaay 240

njaana pandithaa naanmaRai viththakaa kEL
Skantha kurunaathaa Skantha kurunaathaa kEL
meypporuLaik kaatti mEnmai atainthitachey
vinaikaL yaavaiyumE vElkondu virattituvaay
thaariththiriyangaLai un thati kondu virattituvaay 245

thukkangaL anaiththaiyum tholaithUram pOkkituvaay
paapa utalaip parisuththa maakkituvaay
inpa thunpaththai iruviliyaal virattituvaay
aasaip pEykaLai aRavE nasukkituvaay
akanthaip pisaasai aliththu oliththitataa 250

meyyaruLaam unnaruLil murugaa iruththituvaay
kaNkanda theyvamE kaliyuka varathanE
aaRumukamaana kurO aRinthittEn un makimai
ikkaNamE varuvaay en Skantha kuruvE nee
ennaik kaaththitavE enakku nee aruLitavE 255

araik kaNaththil neeyum aati varuvaayappaa
vanthenaith thatuththu valiya aatkoL varathakurO
anputh theyvamE aaRumuka maanavanE
supramaNyanE sOkam akatrrituvaay
njaana SkantharE njaanam aruLvaay nee 260

njaana thanda paaNiyE ennai njaana pandithanakkituvaay
akanthaiyellaam aliththu anpinai U ttituvaay
anpu mayamaakki aatkoLLu vaiyappaa
anpai en uLLaththil asaivinRi niRuththivitu
anpaiyE kaNNaaka aakkik kaaththituvaay 265

uLLum puRamum unnaruLaam anpaiyE
uRuthiyaaka naanum patrrita uvanthituvaay
ellai illaatha anpE iRaiveLi enRaay nee
angingenaathapati engum anpenRaay
anpE sivamum anpE sakthiyum 270

anpE hariyum anpE pramanum
anpE thEvarum anpE manitharum
anpE neeyum anpE naanum
anpE saththiyam anpE niththiyam
anpE saantham anpE aanantham 275

anpE meLanam anpE mOxam
anpE prammamum anpE anaiththum enRaay
anpilaatha itam angumingu millai enRaay
engum niRaintha anpE en kurunaathanappaa
anpil uRaiyum arutkuru naatharE thaan 280

SkanthaaSramaththil Skanthakuru vaanaankaaN
muvarum thEvarum munivarum pOtrritavE
SkanthaaSramam thannil Skantha jOthiyumaay
aathma jOthiyumaay amarnthitta Skanthakuru
iruLai akatrravE elunthitta engaL kuru 285

ellai illaatha un iRaiveLiyaik kaattituvaay
mukthiyaith thanthituvaay mUvarum pOtrritavE
nampinEn u nnaiyE nampinEn SkanthakurO
unnaiyanRi ivvulakil onRumillai enRuNarnthEn
nankaRinthu kondEn naanum unatharuLaal 290

vittita maattEn kanthaa veeta tharuLveerE
natunetrrith thaanaththu naanunaith thiyaanippEn
prammamanthiraththaip pOthiththu vanthituvaay
sulumunai maarkkamaay jOthiyai kaattituvaay
sivayOkiyaaka enais seythitum kurunaathaa 295

aasai aRuththu aranatiyaik kaattivitum
meyyati yaraakki mey veettil iruththivitum
kongu naattilE kOyil konda SkanthakurO
kollimalai mElE kumarakuru vaanavanE
kanjsamalai siththar pOtrrum Skanthakiri kurunaathaa 300

karuvUraar pOtrrum kaangEyaa kanthakurO
maruthamalais siththan makilnthupaNi paramakurO
sennimalaik kumaraa siththarkku aruLvOnE
sivavaakkiyar siththar unais sivan malaiyil pOtrruvarE
palaniyil pOkarumE paarOr vaalap prathishtai seythittaar 305

pulippaaNi siththarkaLaal putai sUlntha kumarakurO
kongil malinthitta Skantha kurunaathaa
kaLLam kapatamatrra veLLai uLLam aruLveerE
katrravarkaLOtu ennaik kaLippuRas seythitumE
ulakengum niRainthirunthum kanthakuru uLLaitam 310

Skanthakiri enpathai thaan kandukondEn kandukondEn
naalvar aruNakiri navamirandu siththarkaLum
paktharkaLum pOtrrum palanimalai murugaa kEL
konguthEsaththil kunRuthORum kutikondOy
seelam niRaintha sElammaa nakaraththil 315

kannimaar OtaiyinmEl Skanthakiri athanil
SkanthaaS ramaththinilE njaanaSkantha sathkuruvaay
amarnthirukkum jOthiyE aatharEmula maanakurO
ayarchiyai neekkituvaay en thaLarchiyai akatrrituvaay
sukavanEsan makanE supramaNya jOthiyE 320

pErinpa makilchiyaiyum perugitas seythitappaa
paramaananthamathil enai maRakka paalippaay
maal marugaa vaLLi maNavaaLaa SkanthakurO
sivakumaraa unkOyil Skanthakiri enRuNarnthEn
jOthippilampaana suntharanE palaniyappaa 325

sivanjaanap palamaana Skanthakurunaathaa
palam nee enRathinaal palanimalai yirunthaayO
thiruvaavinan kutiyil thirumurugan aanaayO
kumaraa murugaa kurukukaa vElavanE
akaththiyarkkuth thanthu aatsikondaay thamilakaththai 330

kaliyuka varathanenRu kalasamuni unaippukalnthaan
oLavaikku aruL seytha aRumukavaa SkanthakurO
olukkamotu karuNaiyaiyum thavaththaiyum thantharuLvaay
pOkarukkaruL seytha puvana suntharanE
thandapaaNith theyvamE thatuththaat konditappaa 335

aandik kOlaththil aNaiththituvaay thandutanE
theyvangaL pOtrritum thandaayutha jOthiyE
Skanthakiri mElE Skanthakiri jOthi yaanavanE
kataikkaNNaal paarththitappaa karuNaiyuLLa SkanthakurO
Elaiyaik kaaththitappaa EththukiREn unnaamam 340

unnai anRi vERonRai orupOthum nampukilEn
kaNkanda theyvamE kaliyuka varathanE
kanthan enRa pErsonnaal katithaaka nOytheerum
puvanESvari mainthaa pOtrrinEn thiruvatiyai
thiruvatiyai nampinEn thiruvati saatsiyaaka 345

puvanamaathaa mainthanE puNNiya mUrththiyE kEL
nin naamam EththuvathE naan seyyum thavamaakum
naaththalum pERavE EththituvEn ninnaamam
murugaa murugaavenRE mUchellaam vittituvEn
uLLum puRamum orumuruganaiyE kaaNpEn 350

angingu enaathapati engumE muruganappaa
murugan ilaavittaal mUvulaka mEthappaa
appappaa murugaanin aruLE ulakamappaa
aruLellaam murugan anpellaam murugan
Sthaavara jangamaay Skanthanaay aruvuruvaay 355

muruganaay muthalvanaay aanavan Skanthakuru
SkanthaaSramam irukkum Skanthakuru atipatrris
saraNam atainthavarkaL saayujyam petrrituvar
saththiyam solkinREn santhEka millaiyappaa
vEthangaL pOtrritum vativElan muruganai nee 360

santhEkam illaamal saththiyamaay nampituvaay
saththiya maanatheyvam Skantha kurunaathan
saththiyam kaaNavE nee saththiyamaay nampitappaa
saththiyam vERalla Skanthakuru vERalla
SkanthakuruvE saththiyam saththiyamE Skanthakuru 365

saththiyamaays sonnathai saththiyamaay nampiyE nee
saththiyamaay njaanamaay sathaanantha maakivitu
alivatrra prammamaay aakki vituvaan murugan
thirumaRaikaL thirumuRaikaL seppuvathum ithuvEthaan
Skanthakuru kavasamathai sonthamaakkik kondu nee 370

poruLuNarnthu Eththitappaa pollaappu vinaiyakalum
piRavip piNi akalum prammaanantha mundu
immaiyilum maRumaiyilum imaiyarunaip pOtrrituvar
muvarumE munniRpar yaavarumE pUjippar
anuthinamum kavasaththai anputan Eththitappaa 375

siraththaa pakthiyutan sinthaiyonRis seppitappaa
kavalaiya kanRitumE kanthanaruL pongitumE
piRappum iRappum piNikaLum tholainthitumE
kanthan kavasamE kavasamenRu uNarnthituvaay
kavasam EththuveerEl kaliyai jeyiththitalaam 380

kali enRa arakkanaik kavasam virattitumE
sonnapatis seythu sukamataivaay manamE nee
Skanthakuru kavasaththaik karuththUnRi EththuvOrkku
ashta aiSvaryam tharum anthamillaa inpam tharum
aalpOl thalaiththituvan aRukupOl vErOtituvan 385

vaalaiyati vaalaiyaippOl vamsamathaip petrrituvan
pathinaaRum petrrup pallaandu vaalnthituvan
saanthiyum seLakyamum sarvamangaLamum perugitumE
Skanthakuru kavasamithai karuththiruththi EtrruveerEl
karvam kaamakkurOtham kalithOsham akatrruvikkum 390

munseytha vinaiyakanRu muruganaruL kittivitum
aRam poruL inpam veetu athisulapamaayk kittum
aasaaram seelamutan aathinEma nishtaiyutan
kaLLamilaa uLLaththOtu kanthakuru kavasam thannai
siraththaa pakthiyutan sivakumaranai ninaiththup 395

paaraayaNam seyveerEl paarkkalaam kanthanaiyum
kanthakuru kavasamithai mandalam nishtaiyutan
pakaliravu paaraamal orumanathaay pakaruveerEl
thirumurugan vElkondu thikkukaL thORum ninRu
kaaththituvaan kanthakuru kavalai illai nichayamaay 400

njaana Skanthanin thiruvatiyai nampiyE nee
kanthakuru kavasam thannai OthuvathE thavam enavE
uNarnthukondu OthuvaiyEl unakkup pErithaana
ikaparasukam undaam ennaaLum thunpam illai
thunpam akanRu vitum thonthiraikaL neengivitum 405

inpam perugivitum ishtasiththi kUtivitum
piRavippiNi akatrri pramma nishtaiyum thanthu
kaaththu raxikkum kanthakuru kavasamumE
kavalaiyai vittunee kanthakuru kavasamithai
iruntha patiyirunthu Etrrivitu Etrrinaal 410

theyvangaL thEvarkaL siththarkaL paktharkaL
pOtrrituvar EvalumE purinthituvar nichayamaay
Skanthakuru kavasam samsayap pEyOttum
anjnjaanamum akatrri aruL oLiyum kaattum
njaana Skanthakuru naanenRum munniRpan 415

uLLoLiyaay irunthu unnil avanaakkituvan
thannil unaikkaatti unnil thanaikkaatti
engum thanaikkaatti engumunaik kaattituvaan
SkanthajOthi yaanakanthan kanthakiri irunthu
thandaayutham thaangith tharuginRaan kaatsiyumE 420

kanthan pukal paatak kanthakiri vaaruminE
kanthakiri vanthu nitham kanduymmin jakaththeerE
kalithOsham akatrruvikkum kanthakuru kavasamithai
paaraayaNam seythu paaril pukal peRumin
Skanthakuru kavasa palan patrraRuththup paramkotukkum 425

orutharam kavasam Othin uLLalukkup pOkum
irutharam EtrruveerEl eNNiyathellaam kittum
munRutharam Othin munniRpan Skanthakuru
naanmuRai Othi thinam nallavaram peRuveer
ainthumuRai thinamata Othi panjsaatsaram petrru 430

aaRumuRai yOthi aaRuthalaip petrrituveer
Elu muRai thinam Othin ellaam vasamaakum
ettumuRai Eththil attamaa siththikittum
onpathutharam Othin maraNapayam oliyum
paththutharam Othi niththam patrraRuththu vaalveerE 435

kannimaar OtaiyilE neeraati neeRupUsik
kanthakuru kavasam Othi kanthakiri ERivittaal
munthai vinai ellaam kanthan akatrrituvaan
ninthaikaL neengivitum nishtaiyumE kaikUtum
kannimaar Otai neerai kaikaLil nee etuththuk 440

kanthan enRa manthiraththaik kaNmUti uruvEtrri
uchiyilum theLiththu utkondu vittittaal un
siththa malam akanRu siththa suththiyum kotukkum
kannimaar thEvikaLaik kannimaar OtaiyilE
kandu valipattu kanthakiri ERituveer 445

kanthakiri ERi njaana Skanthakuru kavasamithaip
paaraayaNam seythulakil paakkiyamellaam petrrutuveer. 447

   
© 2005 - 2008 Palanitemples.com. All rights reserved.
Site Developed: www.swasc-india.com

Home | Contact Us | Online Pooja | Donation | Advertise with us